ฟ้อนพิมพาวันทาพุทธ นาฏยศิลป์ มมส - (08:33)

More thumbs »
Video Info
Watch On: 3gp Low3gp HiYouTube Player
Download: 3GP 320x240 HQ (Quick) [15.03 MB] |
Download (New, Beta Test)
Share: Facebook | Twitter | Short Link
Video Info.
Video Duration: 08:33
Views: 82005
Rating: 97% Views Like
Uploaded At: October 4, 2012, 11:10 am (2 years ago)
Category: Education
Description: ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สร้างสรรค์ผลงานโดย นางสาววริษา ไขขุนทด นางสา ...
Click Here to read full description.
Author: watchzaa
Related Videos.
thumb ฟ้อน นบวันทาบูชาครู นาฏยศิลป์ มมส - (09:54)
26271 Views and Uploaded 11 months ago.
thumb สาวสารคามลำเพลิน ศิลป์อีสาน - (12:36)
69383 Views and Uploaded 2 years ago.
thumb ฟ้อนส่งสการ - (09:24)
34856 Views and Uploaded 11 months ago.
Yaaya Videos
Home