ฟ้อนพิมพาวันทาพุทธ นาฏยศิลป์ มมส - (08:33)


More thumbs »
Video Info
Watch On: 3gp Low3gp HiYouTube Player
Download This Video (3GP/ MP4)
Download: 3GP HQ (Quick) [15.03 MB] |
Share: Facebook | Twitter | Short Link
Video Info.
Video Duration: 08:33
Views: 100601
Rating: 96% Views Like
Uploaded At: October 4, 2012, 11:10 am (2 years ago)
Category: Education
Description: ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สร้างสรรค์ผลงานโดย นางสาววริษา ไขขุนทด นางสา ...
Click Here to read full description.
Author: watchzaa

Yaaya Videos
Home