ร้อยใจบูชา พระมารดาแห่งแผ่นดิน - (05:26)


More thumbs »
Video Info
Watch On: 3gp Low3gp HiYouTube Player
Download This Video (3GP/ MP4)
Download: 3GP HQ (Quick) [9.55 MB] |
Share: Facebook | Twitter | Short Link
Video Info.
Video Duration: 05:26
Views: 8602
Rating: 100% Views Like
Uploaded At: August 18, 2012, 12:14 pm (2 years ago)
Category: Education
Description: โครงการประกวดนาฏศิลป์ไทยระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ จัดโดย สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร การแสดงชุด "ร้อยใจบูชา พระมารดาแห่งแผ่นดิน" โดยโรงเรียนผดุงราษฎร์ จังหวัดพิษณุโลก ได้รับรางวัลชมเชย ระดับมัธยมศึกษา รายละเอียดการแสดง เป็นการแสดงรำถวายพระพร เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ที่ได้ทรงเสด็จแก้ปัญหาความทุกข์ร้อนของราษฎรชาวไทยในทุกภาค รวมไปถึงทรงพลิกฟื้นผืนป่าให้ อุดมสมบูรณ์ ยังผลให้ปวงชนชาวไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีมาเป็นระยะเวลายาวนานจนถึงปัจจุบัน และเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระองค์ท่าน พวกเราคณะครูและนักเรียนโรงเรียนผดุงราษฎร์ ใคร่ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอำนวยอวยพระพรมายังสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถให้ทรงมี พระชนมายุยั่งยืนนานสืบไป
Author: Worawit Nu

Yaaya Videos
Home