ร้อยใจบูชา พระมารดาแห่งแผ่นดิน - (05:26)

More thumbs »
Video Info
Watch Now: Play Online
Download This Video (3gp, MP4, MP4 HD)
Audio Only: MP3 Low (2.18 MB) | MP3 Hi (4.37 MB)
Share: Facebook | Twitter | Short Link
Video Info.
Video Duration: 05:26
Views: 14411
Rating: 96% Views Like
Uploaded At: August 18, 2012, 12:14 pm (3 years ago)
Description: โครงการประกวดนาฏศิลป์ไทยระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนา ...
Click Here to read full description.
Author: Worawit Nu
Related Videos.
thumb ฟ้อนสดุดีพระมิ่งแม่สิริกิติ์
Uploaded 5 years ago.
thumb สอบภาษานาฏศิลป์-ผู้หญิงของแผ่นดิน
Uploaded 2 years ago.
thumb รำถวายพระพร วันแม่แห่งชาติ ปี 2556 ร.ร ธัญวิทย์
Uploaded 2 years ago.Yaaya Videos
Home