ร้อยใจบูชา พระมารดาแห่งแผ่นดิน - (05:26)

More thumbs »
Video Info
Watch Now: Play Online
Download: 3GP HQ (Quick) [9.55 MB]
Download as MP4/ MP4 HD/ FLV Click Here
Audio Only: MP3 Low (2.18 MB) | MP3 Hi (4.37 MB)
Share: Facebook | Twitter | Short Link
Video Info.
Video Duration: 05:26
Views: 8714
Rating: 100% Views Like
Uploaded At: August 18, 2012, 12:14 pm (3 years ago)
Description: โครงการประกวดนาฏศิลป์ไทยระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนา ...
Click Here to read full description.
Author: Worawit Nu
Related Videos.
thumb ฟ้อนสดุดีพระมิ่งแม่สิริกิติ์
Uploaded 5 years ago.
thumb เทิดไท้ พระแม่เจ้า มหาราชินี
Uploaded 3 years ago.
thumb ศรีแผ่นดิน นวมินทร์มหาราชินี
Uploaded 3 years ago.Yaaya Videos
Home